Happinez is a habit!


'Het probleem is onze neiging geluk als iets groots te zien. Maar het is iets heel kleins. Het is meteen te produceren.'


'Geluk is een gewoonte, zoals tandenpoetsen. Rustig tandenpoetsen, niet gehaast. Een moeder kan het haar kind leren'.

Thich Nhat Hanh - Trouw 2012