DOEL

Awareness Through the Body (ATB) reikt oefeningen aan, met als doel jezelf beter te leren kennen.
Oefeningen gericht op introspectie én dynamische oefeningen, verhogen de kwaliteit van aanwezigheid in het moment. Vanuit de 'waarnemerspositie' ga je zien hoe je met je lichaam, je gedachten en gevoelens omgaat.

Door bewust met je aandacht aanwezig te zijn, schakel je minder snel over naar vaste (vaak disfunctionele) reactiepatronen. Je creëert 'ruimte' om het vanzelfsprekende, automatische bewustzijn te vervangen door een 'bewust' bewustzijn.

Zelfkennis brengt nieuwe inzichten. Je ontdekt nieuwe manieren van omgaan met (soms moeilijke) situaties. Belangrijke elementen zijn:
 • Het gewaarworden en ontwikkelen van de ‘waarnemerspositie’
 • De capaciteit ontwikkelen je gewaar te worden van de verschillende lagen van bewustzijn
 • Het vermogen tot gewaarworden van binnen en buiten wereld vergroten
 • Bewustzijn ontwikkelen over de interactie tussen deze verschillende facetten van ons wezen
 • Inzicht vergroten in eigen functioneren
 • Leren kennen en accepteren van je eigen grenzen en die van anderen
 • Sensitiviteit en bewustwording vergroten over je eigen timing en tempo én dat van anderen
 • Verbeteren van je vermogen tot concentratie en focus
 • Vergroten van de capaciteit om 'aandachtig aanwezig' te zijn
 • Het aandachtig kunnen ‘luisteren’ naar betekenis en inhoud (essentie) vergroten.
 • Bewustzijn ontwikkelen van je fysieke structuur en de interactie met de zwaartekracht, om zo in staat te zijn effectiever met jezelf en je lichaam om te gaan.
 • Verfijning van de zintuigen en verinnerlijken ervan.
 • “Ankerpunten” opbouwen.
 • Emoties - onderzoeken, zien en beheren.
 • Bewustwording van ademhalingspatronen en het effect ervan op de andere aspecten van het wezen.
 • Vergroten van flexibiliteit en van je aanpassingsvermogen.
 • Coöperatieve vaardigheden ontwikkelen.